Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

 

A A A

Η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος αποφυγής έκτακτων ζημιών, αύξηση του προσδόκιμου βίου των μηχανημάτων και κατά συνέπεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών είναι η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού κάθε επιχείρησης.

Ανάλογα με το είδος, τον τύπο του εξοπλισμού και την συχνότητα χρήσης του, δημιουργούμε ένα χρονοπρόγραμμα και βάσει αυτού φροντίζουμε την ενδεδειγμένη για κάθε μηχάνημα συντήρηση. Η εταιρεία μας παρακολουθεί και συντηρεί σε εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία και κτίρια γραφείων 1000 τεμ. μηχανημάτων με μεγάλη επιτυχία. Διαθέτουμε έμπειρο έμψυχο επαγγελματικό δυναμικό, σύγχρονο σχετικό πρόγραμμα καταγραφής και παρακολούθησης κάθε επέμβασης στον εξοπλισμό. Παράλληλα, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης παρακολουθούμε διαδικτυακά την λειτουργία των συστημάτων ρυθμίζουμε παραμέτρους και εφόσον διαπιστώσουμε δυσλειτουργία παρεμβαίνουμε το ταχύτερο για αντιμετώπιση της βλάβης.

Συντήρηση, χημικός καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας αντλίων θερμότητας αέρος νερού Carrier & Daikin.

Σύνταξη προγράμματος προληπτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Υλοποίηση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.