Η ενεργειακή επιθεώρηση πέραν του τυπικού χαρακτήρα όπως απαιτείται από την σχετική Νομοθεσία έχει ένα δεύτερο  επίσης σημαντικό στόχο για τους επαγγελματίες. Τον καθορισμό της ενεργειακής ταυτότητας του κτιρίου, την διαπίστωση των αδύνατων στοιχείων της οικοδομής και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία μας με τις σχετικές γνώσεις και εμπειρία που την διακρίνει , εκτός της έκδοσης του σχετικού ενεργειακού πιστοποιητικού, προσφέρει στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία, αναλυτική έκθεση με προτεινόμενες λύσεις είτε σε θέματα θερμομόνωσης, είτε σε θέματα εγκαταστάσεων οι οποίες θα αναβαθμίσουν την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου με ταυτόχρονη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Διενεργούμε επίσης επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Όλοι οι λέβητες και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού πρέπει να επιθεωρηθούν έως 09/07/2014. Οι επιθεωρήσεις των λεβήτων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού διενεργούνται επίσης από πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Λεβηρτων και Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κλιματισμού αντίστοιχα.
Προς το παρόν η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού δεν έχει ενεργοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Στέλεχος της εταιρίας μας έχει πιστοποιηθεί και για τις τρεις κατηγορίες ενεργειακή επιθεώρησης.

Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου αποσκοπεί:

    Στην εκτίμηση της κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης) και συνολικά,
    Στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
    Στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ),
    Στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
    Στη συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων που πρέπει να εισαχθούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Η εταιρία μας,  κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης του Κτιρίου καταγράφει στοιχεία του κτιρίου σχετικά με το

    Σύστημα Θέρμανσης
    Σύστημα Ψύξης
    Σύστημα Αερισμού
    Σύστημα Φωτισμού
    Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συμπαραγωγής
    Σύστημα Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Άρδευσης
    Κτιριακό Κέλυφος
    Παραμέτρους εσωτερικών συνθηκών άνεσης.

Testimonials

Θάλεια Ιακωβίδου
10-04-2017
Εξαιρετική συνεργασία, σας ευχαριστούμε πολύ
Σπύρος Γεωργόπουλος
08-09-2015
Από τους λίγους σοβαρούς και υπεύθυνους επαγγελματίες του χώρου. Recommended.
Σόνια Γερόγιαννη
15-11-2017
Φοβερή δουλειά! Μας έσωσαν κυριολεκτικά την περιουσία μας!