Η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος αποφυγής έκτακτων ζημιών, αύξηση του προσδόκιμου βίου των μηχανημάτων και κατά συνέπεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών είναι η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. Η πρόληψη και η σωστή συντήρηση αποφέρει λιγότερες βλάβες και οικονομικότερη λειτουργία!!

Αναλαμβάνουμε την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού στην κατοικία ή την πολυκατοικία σας.

 

  • Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων (spilt unit, multi, VRV και αντλιών θερμότητας),
  • Συντήρηση λεβητοστασίου (συντήρηση και καθαρισμός λέβητα πετρελαίου, συντήρηση και καθαρισμός λέβητα φυσικού αερίου, συντήρηση καυστήρα πετρελαίου και συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου, συντήρηση και επισκευή κυκλοφορητών, έλεγχος και αντικατάσταση δοχείων διαστολής, έλεγχος και αντικατάσταση ηλεκτροβανών,  έλεγχος πίνακα αυτονομίας, προγραμματισμός αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας)
  • Αναγόμωση πυροσβεστήρων,
  • Συντήρηση αντλιοστασίων λυμάτων,
  • Συντήρηση μπόιλερ ηλιακού θερμοσίφωνα και επισκευές σε μονώσεις σωληνώσεων για την μέγιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας!

Ανάλογα με το είδος, τον τύπο του εξοπλισμού και την συχνότητα χρήσης του, δημιουργούμε ένα χρονοπρόγραμμα και βάσει αυτού φροντίζουμε την ενδεδειγμένη για κάθε μηχάνημα συντήρηση. Παράλληλα, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης παρακολουθούμε διαδικτυακά την λειτουργία του μηχανήματος, ρυθμίζουμε παραμέτρους και εφόσον διαπιστώσουμε δυσλειτουργία παρεμβαίνουμε το ταχύτερο για αντιμετώπιση της βλάβης.

Testimonials

Γιώργος Αναγνώστου
07-11-2016
Συνεργαστήκαμε μαζί σας για την κατασκευή του Playmobile. Σας ευχαριστούμε για τον … read more
Παναγιώτης Ιβαϊδης
20-01-2015
Έμπειρη ομάδα με σύγχρονες και καινοτόμες ιδέες! Εμπιστευτείτε τους!
Θάλεια Ιακωβίδου
10-04-2017
Εξαιρετική συνεργασία, σας ευχαριστούμε πολύ