Ένα από τα αντικείμενα απασχόλησης της εταιρείας μας είναι η εκπόνηση μελέτης και η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού. Μηχανολόγος μηχανικός της εταιρείας μας επισκέπτεται τον προς επιθεώρηση χώρο και αφού λάβει τα απαραίτητα στοιχεία προβαίνει στην ενεργειακή μελέτη του κτιρίου και εκδίδει το ενεργειακό πιστοποιητικό. Παράλληλα, ερμηνεύουμε στον ενδιαφερόμενο τα αποτελέσματα και προτείνουμε λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου & κατοικίας η εφαρμογή των οποίων θα μειώσει το σχετικό ενεργειακό κόστος.

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου αποσκοπεί:

  • Στην εκτίμηση της κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης) και συνολικά,
  • Στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
  • Στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ),
  • Στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
  • Στη συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων που πρέπει να εισαχθούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Testimonials

Σόνια Γερόγιαννη
15-11-2017
Φοβερή δουλειά! Μας έσωσαν κυριολεκτικά την περιουσία μας!
Παναγιώτης Ιβαϊδης
20-01-2015
Έμπειρη ομάδα με σύγχρονες και καινοτόμες ιδέες! Εμπιστευτείτε τους!
Σταμάτιος Παπασάββας
18-03-2017
Άριστοι! Εξαιρετικοί στη συνεννόηση, φοβεροί στη συνεργασία, υψηλή ποιότητα με … read more