Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον αιώνα που διανύουμε είναι ραγδαίες. Η εταιρεία μας, φροντίζει το ανθρώπινο δυναμικό της να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται συνεχώς σε σεμινάρια, με σκοπό να μπορεί να παρέχει τις καλύτερες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.
Τα συστήματα μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου γνωστά ως (VRF) που παλαιότερα είχαν εφαρμογή μόνο σε επαγγελματικούς χώρους, πλέον, αξιοποιούνται λίαν επιτυχώς και σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η μέθοδος αυτή, παρέχει τα πλεονεκτήματα της αντλίας θερμότητας, όπου το ψυκτικό μέσο είναι φρέον αντί του νερού.
Οι διαρκείς καινοτομίες μέσα από διαδοχικές γενιές προϊόντων, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία μιας πλήρους γκάμας μηχανημάτων κατάλληλων για όλες τις πιθανές εφαρμογές, όπως θέρμανση, κλιματισμό, ανάκτηση θερμότητας, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και συνδυασμού των παραπάνω εφαρμογών.
Η εταιρία μας σε συνεργασία με τους δύο μεγαλύτερους οίκους στον χώρο του κλιματισμού Carrier/Toshiba και Daikin είναι σε θέση να σας προσφέρει την πιο αξιόπιστη λύση για την δική σας εφαρμογή. Επιπλέον της σχετικής μελέτης και κατασκευής της εγκατάστασης προσφέρουμε πλήρη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος.