Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια, που παρακολούθησε στέλεχος της εταιρίας μας και αφορούσαν την διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων με την βοήθεια προγράμματος προσομοίωσης μιας εγκατάστασης.

Η προσομοίωση μιας εγκατάστασης γίνεται ανάλογα με την γεωγραφική θέση της επένδυσης και της τοποθέτησης των panel.

Η μελέτη και ο προϋπολογισμός μιας εγκατάστασης και τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πολύ σημαντικά για να κρίνουμε την αποδοτικότητα του συστήματος στην συγκεκριμένη περιοχή.

Πολλές επενδύσεις συστημάτων που έχουν γίνει, δεν αποδίδουν τα μέγιστα, εξαιτίας των απωλειών λόγω σκιάσεων κτλ που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην απόδοση των Φ/Β συστημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν σκέφτεστε να προβείτε σε μια επένδυση φωτοβολταϊκού συστήματος είτε σε στέγη είτε σε οικόπεδο για να σας πούμε την πραγματική απόδοση της επένδυσης που σκέφτεστε να κάνετε.