Η LENICON είναι εξοπλισμένη με ένα σύγχρονο λογισμικό συντήρησης δηλαδή ένα μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης συντήρησης (CMMS).


Έτσι μπορούμε να διατηρούμε μια πλήρη βάση δεδομένων σχετικά με τους μηχανολογικούς εξοπλισμούς και τις εργασίες συντήρησης των εξοπλισμών των πελατών μας. Αυτές οι πληροφορίες βοηθάνε το τμήμα συντήρησης να κάνει τη δουλειά του πιο αποτελεσματικά, να κρατάμε πλήρη ιστορικό βλαβών των μηχανημάτων και να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης στους πελάτες μας.
Η ταχύτατη και εύκολη πρόσβαση των μηχανικών σε λειτουργικά και ιστορικά δεδομένα των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, αποτελεί κριτήριο αποτελεσματικότητας ενός τμήματος συντήρησης.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε πελάτη μας με μοναδικό κωδικό πρόσβασης, να παρακολουθεί μέσω διαδικτύου την κατάσταση των εργασιών συντήρησης π.χ. ολοκληρωμένες, υπό εκτέλεση, εκκρεμότητα, αναμονή ανταλλακτικών, να λαμβάνει αναφορές των πιθανών υπαρχουσών βλαβών και διαδικασιών επισκευής τους κ.α.
Την παρούσα περίοδο η εταιρία μας έχει με πλήρη επιτυχία την προληπτική συντήρηση 850 μηχανημάτων σε όλη την Αττική.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλάβουμε και την συντήρηση του δικού σας μηχανολογικού εξοπλισμού.

Testimonials

Σόνια Γερόγιαννη
15-11-2017
Φοβερή δουλειά! Μας έσωσαν κυριολεκτικά την περιουσία μας!
Σπύρος Γεωργόπουλος
08-09-2015
Από τους λίγους σοβαρούς και υπεύθυνους επαγγελματίες του χώρου. Recommended.
Σταμάτιος Παπασάββας
18-03-2017
Άριστοι! Εξαιρετικοί στη συνεννόηση, φοβεροί στη συνεργασία, υψηλή ποιότητα με … read more