Η κύρια δραστηριοποίηση της εταιρίας αφορά κτιριακά έργα  όπως:

Κατοικίες - Συγκροτήματα κατοικιών
Καταστήματα,
Κτίρια Γραφείων - Τραπεζών,
Χώρων μαζικής εστίασης, Ξενοδοχείων,
Κολυμβητικών δεξαμενών και
Ειδικών έργων

Παρέχοντας Συμβουλές-Μελέτες –Επιβλέψεις που αφορούν:

  • Κατασκευές, Ανακαινίσεις, Επισκευές, Συντηρήσεις, Αποπερατώσεις κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
  • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στην Θέρμανση,
  • Ενεργειακές μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων,
  • Σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας,
  • Έξυπνες λύσεις εφαρμογών σε κτιριακές εγκαταστάσεις.