Διαμέρισμα - Άλιμο

Εγκατάσταση επιλεκτικού ηλιακού θερμοσίφωνα 2,5 τ.μ & 160lt. χαμηλού ύψους σε ταράτσα.

Υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση επιλεκτικού ηλιακού θερμοσίφωνα 2,5 τ.μ & 160lt. χαμηλού ύψους σε ταράτσα στον Άλιμο. Δεν υπήερχε αναμονή οπότε δημιουργήσαμε νέο υδραυλικό δίκτυο από χαλοκοσωλήνα κατάλληλης διατομής για να συνδέσουμε τον ηλιακό θερμοισίφωνα στους υφιστάμενους συλλέκτες παροχής ζεστού νερού χρήσης στο διαμέρισμα.

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button

Comments