Διπλοκατοικία - Εκάλη

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων διπλοκατοικίας  600 m2 και κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην Εκάλη Αττικής.

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων διπλοκατοικίας  600 m2 και κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην Εκάλη Αττικής. Εγκατάσταση Αντλίας θερμότητας. Συντήρηση θέρμανσης/κλιματισμού

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button

Comments