Διαμέρισμα - Παγκράτι

Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας σε διαμέρισμα για την πλήρη κάλυψη των θερμικών αναγκών του την περίοδο του χειμώνα. Απόσβεση έργου σε 5-6 χρόνια με ουσιαστική θέρμανση όλο τον χειμώνα!

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button

Comments