Μονοκατοικία - Πολιτεία

Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κλειστής θερμαινόμενης κολυμβητικής δεξαμενής και του περιβάλλοντος χώρου. Εξισορρόπηση και αναβάθμιση αυτοματισμών κλιματισμού και παραγωγής θέρμανσης για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε βίλλα στην Πολιτεία. 

Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κλειστής θερμαινόμενης κολυμβητικής δεξαμενής και του περιβάλλοντος χώρου. Εξισορρόπηση και αναβάθμιση αυτοματισμών κλιματισμού και παραγωγής θέρμανσης για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε βίλλα στην Πολιτεία.

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button

Comments