Αμερικάνικο Κολλέγιο Pierce Hydra

Μελέτη και εφαρμογή υβριδικού συστήματος θέρμανσης στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος Pierce.

Υβριδικό Σύστημα Θέρμανσης Hydra στο λεβητοστάσιο του Pierce στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος για εξοικονόμηση ενέργειας στην θέρμανση των χώρων των διδακτιρίων, του θεάτρου και του γυμναστηρίου του Pierce καθώς και του κτιρίου επικοινωνιών και των βοηθητικών τους χώρων.
Επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης αντί της χρήσης του φυσικού αερίου της τάξεως του ... %.
Χρόνος απόσβεσης έργου λιγότερο από .... χρόνια!

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button

Comments