Ξενοδοχείο Holiday Inn Attica

Επίβλεψη κατασκευής του Ξενοδοχείου «Holiday Inn Attica»(5*)

Συντονισμός ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και επίβλεψη κατασκευής του Ξενοδοχείου «Holiday Inn Attica»(5*) 193 δωμ. με κλειστή θερμαινόμενη κολυμβητική δεξαμενή, εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής, σύστημα διαχείρισης ενέργειας(BMS), σύστημα πρόσβασης και ελέγχου δωματίων (Access Control),  κ.α.

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button

Comments