Ξενοδοχείο - Holiday Suites

Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και επίβλεψη πλήρους κατεδάφισης και ανακατασκευής του Ξενοδοχείου «Holiday Suites» (4*) 34 Σουίτες στα Ιλίσια Αθηνών.

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button

Comments