Η Τεχνική εταιρεία LENICON (Ελ. Κεσκίνογλου) έχει έδρα την Αθήνα, η δράση της όμως καλύπτει το σύνολο του Ελλαδικού χώρου.
Ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να παρέχει αξιόπιστη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στον κτηριακό τομέα σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις.
Τα ιδρυτικά της μέλη, μηχανολόγοι μηχανικοί, διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς με ενημέρωση και συνεχή εκπαίδευση. Δραστηριοποιούνται στο χώρο των μελετών και κατασκευών, περισσότερο από 30 έτη, διαθέτοντας έτσι την απαραίτητη εμπειρία καθώς και πλήθος καταρτισμένων συνεργείων και συνεργατών.
Η εταιρία Lenicon με σεβασμό στον πελάτη, παρέχει άριστες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως από το χρηματοοικονομικό μέγεθος κάθε έργου, γεγονός που αποτελεί πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα.
Η κύρια δραστηριοποίηση της εταιρίας αφορά κτιριακά έργα όπως:
Κατοικίες - Συγκροτήματα κατοικιών, Καταστήματα, Κτίρια Γραφείων - Τραπεζών, Χώρων μαζικής εστίασης, Ξενοδοχείων, Κολυμβητικών δεξαμενών και Ειδικών έργων και αναλυτικότερα σε τομείς όπως :
Συμβουλές-Μελέτες –Επιβλέψεις που αφορούν:

 • Κατασκευές, Ανακαινίσεις, Επισκευές, Συντηρήσεις, Αποπερατώσεις κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
 • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας,
 • Ενεργειακές μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων,
 • Σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας,
 • Έξυπνες λύσεις εφαρμογών σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

  Με έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη και πλήρως εναρμονισμένοι με το πνεύμα και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες όπως:
 • Συνεχή συμβουλή και υποστήριξη,
 • Συνέπεια στις επιχειρηματικές μας σχέσεις,
 • Ποιότητα και εγγύηση σε όλο το εύρος των παρεχομένων υπηρεσιών,
 • Συγκεκριμένα και πιστά τηρούμενα χρονοδιαγράμματα,
 • Ανταγωνιστικές τιμές και χρεώσεις,
 • Νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον

  Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στις σελίδες μας για να μάθετε περισσότερα για μας και τη δουλειά μας.